פיזור השקעות בנדל”ן: יצירת תשואה עודפת, הפחתת התנודתיות וניצול הזדמנויות

מהם היתרונות בפיזור השקעות בכלל ובאמצעות נדל"ן בפרט? דו"ח בנק ישראל: בשנים 2017-2015 ההשקעה הממוצעת ברוטו של משקי הבית הישראלים...

Continue reading

משרדים לא מוכרים

בניית תיק השקעות – הקשר בין תשואה לנזילות, 6.9.16

TheMarker Labels הערוץ להשקעות נדל"ן בשיתוף פרופימקס מי שמגלה סבלנות בהשקעותיו, מתוגמל בפרמיה גבוהה יותר בצורה משמעותית. תמצתנו עבורכם...

Continue reading

מעוניינים בקבלת מידע נוסף
על השקעות נדל"ן בחו"ל?
צרו איתנו קשר

  • * משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968