צרו קשר

אנחנו לרשותכם
לכל שאלה.
צרו איתנו קשר

  • * משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968

פרופימקס בע״מ
רחוב זרחין 10
ת.ד. 1155 ,רעננה 4310101
טלפון: 09-3720118 פקס: 09-7774400
profimex@profimex.com