עדכונים אחרונים

עדכוני פרופימקס ושותפיה האסטרטגיים

התפשטות משבר הקורונה והשפעתו על שוק הנדל”ן

עמוד זה נועד לרכז את הודעות והעדכונים של Profimex ושותפים האסטרטגיים בנושא הקורונה והשפעתה על השקעות נדל”ן בכלל והשקעות Profimex בפרט, לנחותכם ולעיונכם.

סיום עדכון סקירות השוק עקב משבר הקורונה

פורסם ב-

בחודש מרץ 2020, עם פרוץ משבר הקורנה, התחלנו להציג סקירות, על בסיס כמעט יומי, בנוגע להשפעת משבר הקורונה על תחומי הנדל"ן השונים בהם אנחנו משקיעים. המטרה היתה לברור את המוץ מן התבן, לרכז, לזקק ולהנגיש לכם המשקיעים ולקוראים נוספים המתעניינים בנושא, מידע מהימן ורלבנטי מתוך שלל המידע המקצועי שהתפרסם כל יום

קרא עוד

Profimex Market Review Update – April 28, 2021

פורסם ב-

The Urban Apartment Recovery Will Take Some Time – Pandemic takes toll on real estate fundraising in 2020 –

קרא עוד

AFIRE – COVID-19 & Real Estate Resources

ניתנת בזאת גישה ל-AFIRE – COVID-19 & Real Estate Resources

אלחנן רוזנהיים, מנכ”ל פרופימקס, משמש כחבר דירקטוריון ויו”ר ועדת האתיקה של AFIRE.

לצפייה לחצו כאן>>

 

RCLCO Real Estate Advisors – COVID-19

<<RCLCO – The Effects of COVID-19 on the Real Estate Market

אנו עוקבים אחרי ההתפתחויות בשווקים ונמשיך לעדכן ככל שיידרש.

בברכת בריאות איתנה,

צוות פרופימקס

“כל ישראל ערבים זה בזה”. מושג שהוטבע על ידי חז”ל ושמשמעותו בימים אלה, שכל אחד מאיתנו אחראי על שלומו ורווחתו של חברו. אם “כל ישראל” אז על אחת כמה וכמה, כל משקיעי פרופימקס. לפיכך, החלטנו שאם אנו יכולים לעזור למשקיעים שלנו, דווקא בתקופה קשה זו, בקבלת שרות שיועיל לשני הצדדים, שרות של משקיע שלנו, נעשה זאת, כמובן שללא כל תמורה כספית, אלא רק על מנת לעזור לקהל המשקיעים שלנו. הלינק הרצוף, מדבר בעד עצמו.

בנדל”ן כדאי להשקיע
עם בעלי ניסיון.
צרו איתנו קשר

  • * משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968