כתבות, מדריכים, קרוסלת כתבות בדף הבית
ראשי \ האם אתם משקיעים כשירים – המדריך המלא

האם אתם משקיעים כשירים – המדריך המלא

משקיעים כשירים יכולים להשתתף בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב, אם יציגו אסמכתא לכך שברשותם נכסים נזילים ו/או הכנסות בשיעור המינימלי שקובע החוק. לפניכם שאלות חשובות ותשובות על המונח משקיע כשיר.

משקיעים כשירים מכונים גם משקיעים מתוחכמים, או משקיעים מסווגים, אך כל אלו מונחים שמתייחסים למשקיע שעומד בתנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ”ח-1968, ולמעשה מדובר במשקיעים שאין צורך לכלול במניין 35 המשקיעים שניתן לפנות אליהם בהצעה שאינה הצעה לציבור.

בעבר היתה זהות בין הגדרה זו להגדרת לקוח כשיר על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה-1995, שקובע כי על מנת להיות מסווג כלקוח כשיר, על הלקוח לעמוד בשניים מתוך שלושה תנאים שעוסקים בהיקף הנכסים הנזילים, מומחיות בשוק ההון ומספר טרנזקציות שביצע בארבעה רבעונים שקדמו להגדרתו זו.

בחוק ניירות ערך, שונתה הגדרה זו בשנת 2016 וכיום עניינה היקף יחסים גבוה באופן יחסי, אך הכינוי “משקיע כשיר” נשאר שגור גם ביחס להגדרה בחוק זה.

חוק ניירות ערך מאפשר לפנות בהצעה שאינה הצעה ציבורית, למשקיעים שמספרם לא יעלה על 35, מבלי לכלול במניין זה משקיעים “כשירים” ולפיכך, לרשותם של לקוחות כשירים עומדות אפשרויות השקעה ייחודיות, גם בהשקעות שאינן פתוחות לציבור הרחב.

משקיע כשיר - פרופימקס

הגדרה – מיהו משקיע כשיר?

כאמור, התנאים שעניינם ניסיון או מומחיות בשוק ההון בוטלו וכיום לקוחות כשירים נדרשים לעמוד באחד משלושה קריטריונים שקבעה רשות ניירות ערך:

  • נכסים נזילים בסך 8 מיליון[1] שקלים.
  • הכנסה אישית שנתית בסך 1.2 מיליון[2] שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית בסך 1.8 מיליון[3] שקלים, בשנתיים האחרונות.
  • נכסים נזילים בסך 5 מיליון[4] שקלים וגם הכנסה אישית שנתית בסך 600,000[5] שקלים, או הכנסה משפחתית שנתית בסך 900,000[6] שקלים, בשנתיים האחרונות.

* סכומים אלו יוצמדו למדד אחת לשלוש שנים ממועד פרסומם.

הצטרפו למעגל המשקיעים הכשירים שלנו ומלאו את הטופס >>

מה ההבדל בין ההגדרה של לקוחות כשירים בישראל לעומת החוק האמריקאי?

 

החוק האמריקאי מכיר במשקיע ככשיר (Accredited Investor) באחת משתי האופציות הבאות:

  • הכנסתו השנתית עומדת על 200 אלף דולר לכל הפחות, בשנתיים שחלפו, או הכנסה שנתית משותפת לבית אב בהיקף של 300 אלף דולר.
  • סך נכסיו נטו (ללא בית המגורים) מסתכם במיליון דולר לכל הפחות.

פרופימקס לקחה על עצמה לקבוע סף מינימלי של דרישה זאת מכלל משקיעיה – גם מאלה שאינם מוגדרים כמשקיעים כשירים בחוק הישראלי – למרות שאינה נדרשת לכך על ידי מנהל ההשקעה, מתוך אמונה כי זהו רף מתאים על מנת לוודא שהמשקיע אינו משקיע את כספו האחרון ועמידה בתנאי זה היא הכרחית עבור כל השקעה עמה.

 

משקיעים כשירים - שאלות נוספות

מה היתרונות בכך שתוגדרו כמשקיעים כשירים?

משקיע שמוגדר כמשקיע כשיר (משקיע מסווג / מתוחכם), רשאי לקבל מידע פיננסי מלא על ההשקעות, נתוני תשואות עבר וצפי לתשואות עתידיות, וכן השוואה בין הצפי המקורי של השקעה לביצועיה בפועל. כמו כן, ניתן להצטרף להשקעות שפתוחות בפני משקיעים כשירים בלבד.

כיצד תוכיחו שאתם לקוחות כשירים?

על פי חוקי רשות ניירות ערך, יש לאמת את העובדה שהמשקיע הוא כשיר, בעת הצטרפותו להשקעה ככזה. אסמכתא לכשירות כאמור, היא אישור בכתב של רואה חשבון, עורך דין או גורם חיצוני רלוונטי אחר, בעל ידיעה בנושא, שמאשר כי המשקיע עומד בהגדרה ומסביר כיצד וידא זאת. אפשרות נוספת היא להציג ראיות ומידע על כך שהמשקיע עומד באחד מתנאי הכשירות, ואלה יאושרו בידי מחלקת הציות של פרופימקס. מדובר במסמכים כמו תדפיסי חשבונות בנק וחשבונות מנוהלים, טפסי 106 ודוחות למס הכנסה, ואלו ייבחנו בהתאם לסעיף שעליו הצהיר המשקיע.

כיצד מוגדרים נכסים נזילים?

בהתאם להגדרת רשות לניירות ערך, נכסים נזילים הם מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ“ה - 1995 וניירות ערך הנסחרים בבורסה. נכסים פיננסיים מהווים יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות בנאמנות, תשנד - 1994 . מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים, מוצרי מדדים וכן קרנות השתלמות.

מהי הכנסה משפחתית?

הכנסה של תא משפחתי שמשמעותו יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסת האחד על האחר.

האם כל אחד יכול לראות נתוני תשואה בפרופימקס?

לא, על פי הנחיות רשות ניירות ערך, ניתן להציג נתוני תשואות וצפי לתשואות עתידיות ללא מגבלה, אך ורק למשקיעים כשירים.

אילו הטבות מקבלים משקיעים כשירים בפרופימקס?

משקיעים אלה הם הראשונים לקבל מידע פיננסי מלא על הצעות ההשקעה, כולל צפי תשואות ותכנית עסקית מלאה.

בפרופימקס, משקיעים כשירים נמנים על Profimex InnerCircle וזכאים להטבות נוספות, בהן:

- הנחה משמעותית במחיר יום בדיקות מקיף שמתמקד באבחון ומניעת סרטן במרכז המשולב לאבחון ומניעת סרטן במרכז הרפואי סוראסקי (איכילוב).

- סדרת אירועים ייחודיים, בהם אירועי Profimex Inner Talks - בכל אירוע, מתארח אחד ממשקיעי פרופימקס להרצאה מעוררת השראה מתחום עיסוקו. בנוסף, מוזמנים המשקיעים להשתתף בערבי גאלה, ימי עיון, כנסים ופעילויות ייחודיות למען הקהילה.

- פרופימקס מציעה למשקיעים כשירים המתעניינים בהשקעות חברתיות להגיע לפגישת ייעוץ אישית וכן לאירועי תוכן עם חברי יוזמת “יכולים נותנים”, הפועלת לקידום הפילנתרופיה החברתית בישראל.

 

הערות שוליים

[1]  8,364,177 ש”ח החל משנת 2022

[2] 1,254,627 ש”ח החל משנת 2022

[3] 1,881,940 ש”ח החל משנת 2022

[4] 5,227,610 ש”ח החל משנת 2022

[5] 627,313 ש”ח החל משנת 2022

[6] 940,969 ש”ח החל משנת 2022