covid-19
ראשי \ Covid-19 \ סיום עדכון סקירות השוק עקב משבר הקורונה

סיום עדכון סקירות השוק עקב משבר הקורונה

Place Holder

26.5.2021

בחודש מרץ 2020, עם פרוץ משבר הקורנה, התחלנו להציג סקירות, על בסיס כמעט יומי, בנוגע להשפעת משבר הקורונה על תחומי הנדל”ן השונים בהם אנחנו משקיעים. המטרה היתה לברור את המוץ מן התבן, לרכז, לזקק ולהנגיש לכם המשקיעים ולקוראים נוספים המתעניינים בנושא, מידע מהימן ורלבנטי מתוך שלל המידע המקצועי שהתפרסם כל יום. המאמרים שאליהם הפנינו אתכם, בצרוף תמצית קצרה לשם נוחות, העניקו במצטבר תמונת מצב עדכנית של המגמות והשפעות של המשבר על השווקים והסקטורים השונים בתחום הנדל”ן. הצגנו מאמרים לגבי שיעורי הגבייה בנכסי מולטיפמלי, העבודה מהבית והשפעתה על תחום המשרדים, השפעת הסגרים על מרכזי הקניות והמלונות, רכישות שביצעו קרנות השקעה מובילות, ועוד כתבות רבות שהציגו את הסיכונים לצד ההזדמנויות הגלומות במשבר, וסיפקו מידע אמין על הסקטורים השונים. עד היום פרסמנו תקצירים ושיתפנו יותר מכ-350 מאמרים מקצועיים שרוכזו כולם בעמוד COVID-19, באתר הבית של פרופימקס, והיוו מקור מידע פורה ונגיש למשקיעים.

לאחר ארבעה עשר חודשים, עם התקדמות מבצע החיסונים בארה”ב ובאירופה, והחזרה המסתמנת לשגרה נורמלית ללא מסכות, גם תפקידו של ערוץ מידע זה מגיע לידי סיום.

אנחנו מקווים כי בעתיד הדיווחים משווקי הנדל”ן והפרייבט אקווטי יהיו אופטימיים יותר ומאמינים כי זה הזמן להשקיע ולייצר אלפא, קרי תשואה עודפת, למשקיעים שלנו, כפי שעשינו במשך רבע מאה בהצלחה רבה.

נמשיך לעדכנכם בדרכים שונות עם מפגשים, וובינרים, מאמרים וסקירות שיפורסמו מעת לעת.