G6 Virtual Real Estate Event

G6: וועידת הנדל"ן הווירטואלית הגדולה עם 6 מומחי נדל"ן מהעולם בנושא שוק הנדל"ן בארה"ב ובריטניה

וועידת הנדל"ן הווירטואלית הגדולה שנערכה ב-15.6.21: 6 מומחי נדל"ן מהעולם על מסך אחד בחנו את שוק הנדל"ן בארה"ב ובריטניה, מגמות ומבט לעתיד...

Continue reading

"מוסר, אתיקה וכללי אחריות – לא תמיד היינו הך" טור דעה שפורסם בכלכליסט, 1 בנובמבר 2018 מאת: אלחנן רוזנהיים

מוסר, אתיקה וכללי אחריות - לא תמיד היינו הך טור דעה שפורסם בכלכליסט, 1 בנובמבר 2018 מאת: אלחנן רוזנהיים גם מי שנצמד ל...

Continue reading

נדל”ן כאפיק השקעה אסטרטגי – יתרונות ההשקעה בנכסים לא סחירים

29.4.2018 נדל”ן, רכיב משמעותי ביותר בתיק ההשקעות, יכול להציע תזרים הכנסות יציב, הגנה בפני אינפלציה...

Continue reading

מעוניינים בקבלת מידע נוסף
על השקעות נדל"ן בחו"ל?
צרו איתנו קשר