workers at the office

מדריך ב-5 דקות: ההשפעה של מרחבי עבודה משותפים על השקעות נדל"ן

יולי 2017 כמשקיעי נדל"ן, ראינו את קונספט מרחבי העבודה המשותפים מתפתח מטרנד שולי למודל שכירות נפוץ, שמהווה חלק בלתי נפרד

השקעות נדלן בחול - פרופימקס

השקעות נדל”ן בחו”ל: מידע חשוב לפני השקעה

24.10.19 משקיעים מישראל מהווים כוח משמעותי בקרב משקיעי הנדל"ן הגלובליים, וחיזקו את כוחם ב-2019. היעדים העיקריים לביצוע השקעות נדלן בחול–

מעוניינים בקבלת מידע נוסף
על השקעות נדל"ן בחו"ל?
צרו איתנו קשר