Uncategorized, ראיונות וידאו עם שותפים
ראשי \ לי אלמן, Elman Investors

לי אלמן, Elman Investors

לי אלמן, בעל 42 שנות ניסיון נדלני והתמחות מיוחדת בנכסים המושכרים לממשל האמריקאי, סבור כי נכסים המושכרים ברמת המדינות בארה"ב מעניינים היום יותר מנכסים המושכרים לממשל הפדרלי. אלמן, עם רקורד מרשים של 100% הצלחה בחידוש החוזים מול ממשלת ארה"ב, מגלה גם איך פועלים על מנת לוודא את חידוש חוזה השכירות על ידי הממשלה.