מהתקשורת
ראשי \ “חברות הנדל”ן נכנסו לתקופה מאתגרת – אבל עכשיו נראה גם הזדמנויות”, דה מרקר, 7.9.22

“חברות הנדל”ן נכנסו לתקופה מאתגרת – אבל עכשיו נראה גם הזדמנויות”, דה מרקר, 7.9.22