From Downturns to Upturns: Maximizing Returns in Real Estate through Economic Insight > Peter Merrigan, Taurus Holdings & Arthur Frye, Spaulding & Slye Investments

webinar9.4.24

From Downturns to Upturns: Maximizing Returns in Real Estate through Economic Insight> Peter Merrigan, Taurus Holdings & Arthur Frye, Spaulding & Slye Investments

החלטות השקעה בשוק גלובלי משתנה: מבט ל-2024: מפגש 3 בסדרת מפגשים וירטואלית עם מנהלי השקעות בינלאומיים, 9.4.24

סדרת וובינרים עם מנהלי השקעות בינלאומיים

השקעות נדל”ן – מבט ל-2024

קבלת החלטות השקעה בשוק גלובלי משתנה - סדרת מפגשים וירטואליים עם מנהלי השקעות בינלאומיים פרופימקס ערכה למשקיעות ומשקיעים סדרה בת 3 מפגש...

Building Wealth: Navigating Real Estate Investments in Dynamic Markets > David Parisier, Paredim Partners & Bik Bhuptani, Greenridge

webinar20.3.24

Building Wealth: Navigating Real Estate Investments in Dynamic Markets > David Parisier, Paredim Partners & Bik Bhuptani, Greenridge

החלטות השקעה בשוק גלובלי משתנה: מבט ל-2024: מפגש 2 בסדרת מפגשים וירטואלית עם מנהלי השקעות בינלאומיים, 20.3.24

Unlocking Profit Potential: Investing in Multifamily in a Saturated Market> Russ Appel, The Praedium Group & Max Sharkansky, Trion Properties

6.3.24webinar

Unlocking Profit Potential: Investing in Multifamily in a Saturated Market> Russ Appel, The Praedium Group & Max Sharkansky, Trion Properties

החלטות השקעה בשוק גלובלי משתנה: מבט ל-2024: מפגש 1 בסדרת מפגשים וירטואלית עם מנהלי השקעות בינלאומיים, 6.3.24

על רקע הסביבה הכלכלית הנוכחית, אלחנן רוזנהיים, מייסד ומנכ"ל פרופימקס, מסביר: 1) אילו מגמות מאפיינות את שוק הנדל"ן הגלובלי כיום? 2) באילו איזורים וסקטורים תתמד הקרן השישית של פרופימקס שתנצל את הזדמנויות ההשקעה המיוחדות? 3) מתי, להערכתו, תתחיל ההתאוששות במחירי הנכסים? 7.2023

El interview7.23 - פרופימקס השקעות נדל"ן בחו"ל

מהן המגמות שמאפיינות את שוק הנדל”ן הגלובלי בסביבה הכלכלית הנוכחית? ראיון עם אלחנן רוזנהיים, 7.2023

על רקע הסביבה הכלכלית הנוכחית, אלחנן רוזנהיים, מייסד ומנכ"ל פרופימקס, מסביר אילו מגמות מאפיינות את שוק הנדל"ן הגלובלי כיום ועוד. 7.2023...

בן אדמס, מייסד ומנכ"ל TCM במהלך ביקור משקיעים הסביר כיצד החברה מאתרת נכסים אטרקטיביים; אילו סוגי משרדים יהנו לדעתו מביקושים חזקים גם בעתיד; ואילו יתרונות הוא רואה בנכסים גמישים. 5.2023

בנג'מין אדמס - פרופימקס השקעות נדל"ן בחו"ל

בנג’מין אדמס, Ten Capital Management

בן אדמס, מייסד ומנכ"ל TCM במהלך ביקור משקיעים בישראל הסביר כיצד החברה מאתרת נכסים אטרקטיביים ועוד. 5.2023

רוזנהיים על השקעות, אינפלציה וריבית - פרופימקס השקעות נדל"ן בחו"ל

“בתכנון נכון, השקעות נדל”ן יכולות להתמודד עם עליית האינפלציה והריבית, ואף עשויות להגן מפניהן”, גלובס, 2.5.22

משקיעי נדל"ן חו"ל מתמודדים בשנת 2022 עם מגפה הולכת ודועכת, אך גם אלו שהתאימו את תיק ההשקעות שלהם לשינויים שחוללה הקורונה בסקטורים מסוימ...

מעוניינים בקבלת מידע נוסף
על השקעות נדל"ן בחו"ל?
צרו איתנו קשר