כתבות, מהתקשורת, מחקרים
ראשי \ הגופים הגדולים בעולם עשו אדפטציה בהשקעות – וזה משתלם להם

הגופים הגדולים בעולם עשו אדפטציה בהשקעות – וזה משתלם להם

התחזית שהירידות בשווקים לא הולכות להסתיים בקרוב הביאה מוסדות אקדמיים מובילים לצמצם את חשיפת תיקי ההשקעות שלהם לנכסים סחירים – ולהקצות חלק ניכר מהם לנכסים אלטרנטיביים ■ המגמה הזאת איפשרה להם לשרוד ואף לשגשג – וכעת היא חודרת גם לתיקים של משקיעים פרטיים

הבורסה מגלמת את כל המתחים שתוססים כעת בכלכלה הגלובלית, ויש לא מעט מאלו. הצטלבות אירועים מאקרו כלכליים, לצד מלחמה מתגלגלת באירופה, מכים בעוצמה בשווקים – והמשקיעים סופגים הפסדים כואבים. הצצה למבנה ההשקעות של שורת גופים מהגדולים בעולם יכולה ללמד איך אלו בוחרים להתמודד עם גל הירידות – ולהשליך על המתבקש גם בתמהיל הנכסים של המשקיע הפרטי.

התנועות החדות בשווקים, ממניות דרך נפט ועד חיטה, משקפות היטב את חששות המשקיעים ביחס לשינויים הנרקמים בתמונת המאקרו העולמית. מאז פרוץ המשבר הפיננסי ב-2008, נישאה הכלכלה הגלובלית על גבי שיעורי אינפלציה מתונים ורמת הריבית נותרה בהתאם די קבועה. זו שייטה בטריטוריה האפסית, במקרים אחדים טיפסה מעט, אך כל פעם ירדה מטה במהרה. עבור המשקיעים, סביבת ריבית אפסית תפקדה כמנוע מאיץ רווחים והבורסה ככתובת בטוחה להשקעה.

ואולם, בתקופה האחרונה המגמה מתהפכת: הריבית מטפסת בחדות בתגובה לדהירה אינפלציונית שלא נראתה דומה לה בעולם המערבי, ובארה”ב בפרט, זה למעלה מ-40 שנה. על אף הנחיצות בצעדי העלאת ריבית לקיצוץ כנפי האינפלציה וחזרה ליציבות מחירים, לריבית יש גם אפקט מצנן על קצבי הצמיחה, הצריכה והתיאבון להלוואות, וההשפעה המיידית של אלו כבר מורגשת בבורסות, שבחלקן רשמו אקורד סיום צורם במיוחד למחצית הראשונה של השנה.

כך, מדד ה-S&P500 איבד בששת החודשים הראשונים של 2022 כ-20% מערכו – וחתם את מחצית השנה המאכזבת ביותר מאז שנת 1970. אלא שאם נראה כי מדובר בשפל המרמז על הגעה לתחתית, בפרספקטיבה היסטורית הדברים נראים אחרת. המדד נסחר במכפיל גבוה ממכפיל הרווח הממוצע ב-20 השנים אחרונות (ע”פ חברת המידע (FactSet, והמשמעות היא שייתכן שיש עוד עומק לירידות.

מסר דומה שגרה רק בתחילת החודש ‘בלאקרוק’, שהזהירה כי התנודתיות החריפה שהכתה בשווקים בשנות ה-70 עלולה לחזור גם כעת, כשבאופק אין בינתיים ציפייה להתאוששות מהירה בשוק המניות. בבלאקרוק הוסיפו כי האווירה הנוכחית אינה מתאימה בהכרח לניצול הזדמנויות השקעה, שכן ייתכן ועוד צפויים ימים סגריריים בבורסות.

בהינתן תחזיות אלה וכהיערכות להתמודדות ממושכת עם סביבה כלכלית מאתגרת, נדרשת חשיבה מחודשת על הקצאת נכסים ואדפטציה של תמהיל ההשקעות, תוך מיקוד באפיקים המסוגלים להניב תשואות ראויות ביחס לפרופיל הסיכון.

“לא החזק ביותר או האינטליגנט ביותר הוא ששורד, אלא זה המגיב בדרך הטובה ביותר לשינוי”

צ’ארלס דרווין טען כי הישרדות תלויה ביכולת להגיב בדרך הטובה ביותר לשינויים, וכאמור יש כעת לא מעט מאלו. בייחוד בתקופה זו, הצצה בתמהיל ההשקעות של שורת גופים מהגדולים בעולם עשויה לחלץ תובנות באשר לאופן הפיזור וסוגי הנכסים – ולהשליך על המתבקש בתיקי המשקיעים הפרטיים.

ובכן, דו”ח שחיברה TIAA, ענקית ניהול הנכסים האמריקאית יחד עם NACUBO, איגוד מנהלי העסקים במכללות ואוני’ בארה”ב, אסף נתונים מ-720 קרנות השקעה של מוסדות אקדמאיים מובילים, המייצגים נכסים מנוהלים בהיקף של מעל ל-800 מיליארד דולר. על-פי מסקנות הדו”ח, נכון לשנת הכספים של 2021 (שהסתיימה ב-30 ביוני, 2021) קרנות ההשקעה של המוסדות האקדמאיים, שנחשבות לא אחת כחלוצות אימוץ גישות ההשקעה המתקדמות, צמצמו חשיפה לנכסים סחירים (מניות ואגרות חוב) והגדילו את ההקצאה לנכסים אלטרנטיביים, כדוגמת השקעות הון-סיכון, נדל”ן ריאלי, תשתיות וקרנות חוב.

כותבי הדו”ח מציינים כי המגמה ניכרת בעיקר בתמהילי הקרנות הגדולות, המאופיינות בשיעורי חשיפה גבוהים להשקעות בנכסים בלתי-סחירים. מסקנה מעניינת נוספת היא שאותן הקרנות התברגו ברביע העליון של דירוג התשואות ב-2021, בפער ניכר מביצועי הקרנות הקטנות שהסתמכו בעיקר על פוזיציות בשוק הסחיר, וזאת על אף שאותה שנה נחשבה לחזקה במיוחד מבחינת ביצועי הבורסות בעולם.

האלוקציה בתמהיל קרנות המוסדות האקדמיים שנכללו בדו”ח ב-2021 (חלוקה לפי היקף נכסים מנוהלים, בדולרים). מגמה מובהקת של חשיפה גבוהה לנכסים אלטרנטיביים בקרנות הגדולות
Source: NACUBO-TIAA Study

בנקודה זו מעניין להסתכל על קרן ההשקעות של אוניברסיטת ייל (Yale), המדורגת כמוסד השלישי בעושרו בארה”ב ומנהלת תיק של כ-38 מיליארד דולר. בשנים האחרונות חושפת הקרן את מבנה ההשקעות שלה ומפתיעה כל פעם מחדש. בשנה שעברה פרסמה ייל כי 70% מהשקעותיה הוסטו לאפיקים “לא מסורתיים”, כהגדרתה, בין היתר נכסי נדל”ן ופרויקטי תשתית. שינוי האלוקציה והעמקת האחיזה בהשקעות בלתי סחירות הביאו לחיתוך חד בחשיפה המנייתית בארה”ב אל מתחת לרף ה-10%.

דוגמה אחרת ומעניינת לא פחות היא CalPERS, קרן הפנסיה הציבורית הגדולה בארה”ב, המנהלת קרוב לחצי טריליון דולר של חסכונות עובדי המדינה בקליפורניה. קלאפרס חשפה כי תכנית ההשקעה העדכנית שלה תומכת בהמשך העברת המיקוד מנכסים סחירים לרכיבים אלטרנטיביים. הלכה למעשה, באלוקציה שפרסמה רק 42% מסך התיק יושקע במניות ואילו נתח עיקרי יפוזר בין אפיקים מחוץ לשוק הסחיר, ברובם נדל”ן (15%), פרייבט אקוויטי (13%) ואחרים.

שינוי האלוקציה בהרכב הנכסים של CalPERS
Source: CalPERS
המגמה מחלחלת לתיקי המשקיעים הפרטיים, אך בקצב איטי

השינוי החד לכיוון רכיבי השקעה בלתי-סחירים הואץ בשנים האחרונות מצד גופי ניהול הנכסים הגדולים בעולם, שזיהו את היתרונות באפיקים שאינם קורלטיביים לתנועות השוק הסחיר. באחרונה מחלחלת המגמה גם לתיקי המשקיעים הפרטיים, אם כי באיטיות ולא בשיעורי חשיפה המייצרים רב-גוניות ופיזור סיכונים אפקטיבי. שורת מחקרים, בניהם זו של פירמת הייעוץ והמחקר העולמיתCambridge Associates , הצביעו על כך ששילוב פרודוקטיבי של רכיבים אלטרנטיביים דורש הקצאה של לפחות 20%-10% מהתיק, זאת על-מנת למתן את סטיית התקן ולתרום לאיכות הביצועים.

בצד זאת, המחקרים מציגים קשר הדוק – וחיובי – בין טווח ההשקעה לתשואה, שכן נכסים מחוץ לשוק הסחיר מגלמים פרמיית אי-נזילות ואינם מתומחרים ביעילות רציפה כמו ניירות ערך למשל. למעשה, ניסיון העבר מלמד כי השקעה “סבלנית” מפצה את המשקיעים בתשואה עודפת, זאת ככל ומשך ההשקעה ארוך יותר (בהתאם לתיאוריית עקום ה-J).

בנקודה זו יש להדגיש כי על אף האמור, התחום האלטרנטיבי עדיין לא מפוקח בצורה הדוקה ולא כל ההשקעות חוסות תחת רגולציה. אלה מחייבות את המשקיעים לבחון בקפידה כל מסגרת הצעה להשקעה, כמו גם את מוניטין החברה, מנהליה והאם אלו פועלים תוך זהות אינטרסים מלאה ושקופה מול המשקיעים.

לסיכומו של עניין, תנאי השוק המשתנים בצד אי-הודאות השוררת בסביבה הכלכלית החדשה ממשיכים ללבות את התנודתיות בבורסות. להערכתנו, נכון יהיה לבחון מחדש את מבנה תיק ההשקעות ולהקצות משקל גם לנכסים אלטרנטיביים, המאפשרים לסדוק את הקורלטיביות הפנימית בתיקים עם חשיפה מלאה לשוק הסחיר ולייצר פיזור וגידור סיכונים אפקטיבי גם מול אתגרי התקופה.

הכותב אייל ברטוב, מנהל מחלקת ההשקעות של פרופימקס. אין לראות באמור לעיל ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר למוצרים פיננסיים כלשהם.

 

  • הכתבה לקוחה מאתר דה מרקר, 20.7.22