מעגל המשקיעים הכשירים של פרופימקס

ראשי \ משקיעים כשירים \ Profimex Portfolio – Loss Protection PPLP

Profimex Portfolio
Loss Protection –
PPLP

במהלך קרוב לרבע מאה שנות פעילותה בתחום השקעות נדל”ן בחו”ל, חוותה פרופימקס תקופות שונות, ביניהן תקופות של שגשוג, צמיחה וגילוי הזדמנויות השקעה יוצאות דופן לקהל המשקיעים הישראלי וכן משברים פיננסיים עולמיים, ביניהם משבר 2008 ,שהיה הגדול ביותר שידע השוק במאה השנים שקדמו לו.

אנו גאים כי יחד עם שותפינו שהיו מחויבים ונהגו ביושר ובשקיפות למשקיעים צלחנו את המשבר, יצאנו ממנו מחוזקים ובעלי ניסיון שלא יסולא בפז, ואף הצלחנו להציל את מרבית ההשקעות שנעשו ערב המשבר, למזער הפסדים ולעיתים אף להציל השקעות שנקלעו לקשיים עקב המשבר ולהביאן לרווחיות. יחד עם זאת, לצערנו, אין גוף השקעה שהיה פעיל בתקופה זו בהיקפים שלנו שהיה חסין בפני הפסדים, ולמרות עבודה קשה שלנו ושל שותפינו, והשקעות רבות שהצלחנו להציל, ספגנו גם אנחנו ומשקיעינו הפסדים, במקצת מההשקעות בהן לקחנו חלק.

חלק מלקחי המשבר, ובחינת מערך הסיכונים והסיכויים בענף, אל מול היסטוריית הביצועים המרשימה שלנו לאורך השנים (כולל הפסדי המשבר), גרם לחיזוק ההבנה שאין תחליף לפיזור הן בתיק ההשקעות בכללותו והן בחלק שמוקצה לנדל”ן מתוך תיק ההשקעות.

מספר המשקיעים שהפסידו אתנו אינו רב וסך ההפסדים הוא בשיעור קטן מאוד מסך היקף ההשקעות שלנו (כאחוז אחד בלבד). יחד עם זאת, לנו יש מחויבות מוסרית כלפי כל משקיע שהפסיד עמנו, ולפיכך אנו מציעים לכל משקיע שימנה עם משקיעי Profimex InnerCircle ,שפורטפוליו ההשקעות שלו בכללותו מראה הפסד, להצטרף לתכנית לפיה אנו נעביר למשקיע את חלקנו בדמי ההצלחה המתייחסים לאותו משקיע, עד לכיסוי ההפסד בתיק ההשקעות עמנו והצגת רווחיות של תיק ההשקעות כולו.

תנאי התכנית

  1. על פי מודל התגמול של פרופימקס, בכל אחת מהשקעותינו, אנו זכאים לקבל דמי הצלחה, בפרויקטים שמומשו, וזאת רק לאחר שהמשקיע קיבל את מלוא סכום השקעתו, בתוספת תשואה שנתית שנקבעה מראש (“תשואה מועדפת”);
  2. משקיע שיצטרף בחתימתו ל- Profimex InnerCircle יהיה זכאי להיות שותף בתוכנית (Profimex Portfolio Protection Loss – PPLP) ויהנה מחלקנו בדמי ההצלחה בגין חלקו היחסי בכל השקעה שנעשתה לאחר הצטרפותו ל- Profimex InnerCircle (“השקעה חדשה”);
  3. התכנית תחול על משקיעים אשר במצטבר (על פני כל ההשקעות יחדיו) תיק ההשקעות שלהם, כולל כל ישויות ההשקעה, יציג יתרת הפסד נומינלית במטבע העסקה, אשר לצורך החישוב, יומר לדולר אמריקאי, על פי השער שהיה ידוע במועד ההפסד, או על פי שער הדולר במועד המימוש של ההשקעה הרווחית, לפי הנמוך בין השניים;
  4. כל עוד תיק ההשקעות של המשקיע יציג יתרה שלילית, הרי שבכל השקעה חדשה שיבצע לאחר הצטרפותו ל-Profimex InnerCircle, יהא המשקיע זכאי לקבל את חלקה של פרופימקס בדמי ההצלחה בגין חלקו היחסי בהשקעה החדשה, באמצעות העברת הטופס המצורף לפרופימקס;
  5. התחייבותה זו של פרופימקס תעמוד בתוקפה כל עוד תיק ההשקעות של המשקיע שהצטרף לתכנית יציג יתרה שלילית. הציג תיק ההשקעות של המשקיע שהצטרף לתכנית יתרה מאוזנת או חיובית, לא יהא המשקיע שהצטרף לתכנית זכאי עוד לקבל את חלקה של פרופימקס בדמי ההצלחה, גם בגין השקעות שנעשו טרם המעבר לנקודת האיזון;

כיצד מצטרפים
ל-PPLP?

כחבר Profimex InnerCircle, אנא מלא את הפרטים הבאים על מנת שנוכל לבדוק את זכאותך למימוש תכנית PPLP שבנדון וקבלת החלק היחסי בדמי ההצלחה של פרופימקס, כאמור, בגין השקעתך בפרויקט

אנו מודים למשקיעי פרופימקס על האמון
שהם נותנים בנו ונמשיך להצדיק אמון זה

חזרה לדף ההטבות