מובילים בהשקעות נדל״ן גלובליות

ראשי \ אודותינו

פרופימקס היא זרוע הנדל”ן של במברגר-רוזנהיים בע”מ
שהוקמה בשנת 1969, על ידי הלה רוזנהיים (במברגר) ז“ל
ואלחנן רוזנהיים ומאז מוכיחה מחויבות חסרת פשרות
ללקוחותיה: למקצועיות, לשקיפות ולנאמנות זה למעלה מ-55 שנה.

השקעות נדל”ן מסביב לעולם

פרופימקס משרתת משקיעים פרטיים עתירי הון, חברות פרטיות
וציבוריות ומשקיעים מוסדיים ומאפשרת להם להשתתף איתה ועם
שותפיה ברחבי העולם, בהשקעות מגוונות חוצות גבולות בתחומים של
נדל“ן ואנרגיה מתחדשת.

בין משקיעיה של פרופימקס נמנים למעלה מכ-2,700 משקיעים פרטיים, חברות פרטיות
וציבוריות, קיבוצים ומשקיעים מוסדיים כגון: חברות ביטוח, קרנות פנסיה וקופות גמל.
ספי הכניסה למשקיעים פרטיים משתנים בהתאם למוצרי ההשקעה ונעים בין $100,000 ל-$500,000.

פרופימקס מתמחה בהשקעות באמצעות חבירה לשותפים מקומיים ברחבי העולם.
ההשקעות לצד שותפים אלה, בעלי ניסיון רב שנים והיסטוריית ביצועים מוכחת, נעשות
תוך שמירה על עיקרון תגמול המנהלים על בסיס הצלחה והלימה בין האינטרסים של
המשקיעים לאלו של מנהלי ההשקעות.

מגוון ההשקעות לצד שותפינו בעולם נפרש על פני מדינות, סקטורים, אסטרטגיות
השקעה שונות ומבני השקעה מגוונים.

השקעות אלו, נעשות בפרוייקטים ספציפיים, Joint-Ventures, Co Investments, קרנות ואגדי קרנות (Funds of Fund). פרופימקס ומשקיעיה השתתפו
עד כה בהשקעות בנכסים בשווי של למעלה מ-56 מיליארד דולר.

ידע מצטבר

בסיס הידע של פרופימקס טמון במעורבותה בהשקעות באלפי נכסים על פני למעלה מ-27 שנות פעילותה בזירת הנדל“ן העולמית, לצד שותפים מקומיים, שמאפשרים למשקיעיה נגישות להשקעות פרייבט אקוויטי ייחודיות ששמורות על פי רוב למשקיעים מקומיים או משקיעים פרטיים עתירי הון.

צבירת הידע ועיבודו, מהווים חוזקה המאפשרת לפרופימקס להוות מקור ידע מוביל בתחומי ההשקעה שלה. שורה של תהליכים מקבילים ורבי-שנים מזינים את הידע שנצבר בפרופימקס:

• תהליך למידה מתמיד
• חשיפה למחקרים מקצועיים של הגופים המובילים בעולם
• זיהוי מגמות השקעה בקרב משקיעים מוסדיים בעולם
• מעקב אחר מתאמי השקעה בין נדל“ן לאפיקים אחרים בתיק ההשקעות

כל אלה משמשים את פרופימקס לניתוח וכתיבת ניירות מחקר המיועדים למשקיעים, כתגובה לאירועים ומגמות בעולם, ובה בעת מתבטאים בפיתוח מוצרי השקעה מותאמים לתנאי השוק המשתנים, והשפעה של הבקיאות במגמות השוק על תהליכי קבלת החלטות בוועדת ההשקעות.

התערבות בניהול השוטף של ההשקעות אינה מהווה חלק מהליך העבודה הרגיל של פרופימקס וזהו אינו ערוץ הפעולה המועדף עלינו. אנו מאמינים בבדיקת נאותות מעמיקה של השותף, בחירת השותפים המקצועיים והמנוסים ביותר, יצירת שותפות ארוכת טווח שתנאיה יוצרים הלימה מובנית בין האינטרסים של השותפים לאלו של המשקיעים, ומסירת הניהול השוטף לשותפים אלו, שכישוריהם, נסיונם ומקצועיותם ייטיבו עם ההשקעה. יחד עם זאת, במידת הצורך, ההסכמים עם השותפים מאפשרים לנו לגלות מעורבות ואף להחליפם במקרים קיצוניים. הפיכתנו לאקטיביים בניהול או בפיקוח צמוד על המנהלים וההשקעה, תצביע לרב על שיפוט שגוי של השותף המנהל. בהחלטה לבצע השקעה, אנו מאמינים כי שותפינו, מנהלי ההשקעה, ינהלו אותה היטב ביושר ובהגינות ויוסיפו לערכה. ואכן, רוב רובן המכריע של השקעותינו נוהלו באופן מיטבי באמצעות שותפנו המקומיים. במקרים החריגים בהם אנו נאלצנו להתערב בניהול, לא חסכנו במאמצים ובמשאבים כספיים על מנת להביא את ההשקעה לחוף מבטחים.

בנוסף לניסיון רב השנים של פרופימקס ושותפיה האסטרטגיים, צוותים מנוסים אלה מביאים בכפיפה אחת גם רקע אוניברסיטאי מהמוסדות האקדמיים המובילים בעולם.

לחצו כאן לרשימה החלקית של האוניברסיטאות שבהן הצוותים שלנו קיבלו את השכלתם הפורמלית>>

ועדת ההשקעות

ועדת ההשקעות של פרופימקס בוחנת כל הזדמנות השקעה שעברה את הסינון הקפדני של שותפינו ברחבי העולם. לפרופימקס שמורה זכות בחינה ראשונה של כל הזדמנות השקעה שמבצעים שותפיה, המהווה אבן יסוד בשמירה על הלימת אינטרסים בינם לבין המשקיעים.

הזדמנויות אלו נבחנות באמצעות מודל פרטני המשקלל את האינדיקטורים הכלכליים לצד הסיכונים ומשמש כלי ייחודי לבדיקת כדאיות ההשקעה. המודל מתבסס על נתונים שמתקבלים משותפינו המקומיים ומתייחס, בין השאר, לתזרימי המזומנים הצפויים, רמת המינוף ובדיקת הנחות היסוד בתכנית העסקית.

הוועדה בוחנת את הפרויקטים הן במישור השקעה הכולל מינוף והן במישור השקעת אקוויטי בלבד, וזאת על מנת לנטרל השפעות חיצוניות ולבחון לעומק את ההיגיון שבהשקעה הנדלנית הבסיסית, שכן לרמת המינוף ולעלות המימון השפעה מכרעת על רמות הסיכון והתשואות הצפויות. בנוסף למרכיבי העסקה הספציפיים, מתבססת קבלת החלטת ההשקעה גם על סביבת המאקרו והמיקרו של השווקים והתאמתה למשקיעים בהיבטים מיסויים ומשפטיים.

הוועדה מונה אנשי מקצוע מנוסים בעלי רקע מגוון בתחומים של חשבונאות, כלכלה, מימון, משפטים וניהול. יו“ר הוועדה, איציק גדרון, הוא בעל רזומה עשיר של עשרות שנות ניסיון בדרג הניהולי של חברות מקומיות וגלובליות, מרצה באקדמיה ומנהל השקעות נדל“ן בארץ ובעולם מזה 20 שנים.

אישור השקעה בפרויקט מותנה בהסכמה גורפת של כלל חברי הוועדה. לאלחנן רוזנהיים, מנכ“ל פרופימקס, שמורה זכות וטו בהחלטות הוועדה אך הוא אינו מכהן בה, וזאת על מנת לשמור על אובייקטיביות מקצועית של חבריה ולמנוע הטיית דעתם בהתאם לשלו.

המשקיעים שלנו

משקיעים פרטיים

המשקיעים הפרטיים שלנו הם משקיעים פרטיים עתירי הון (High Net Worth Individuals)
שמעוניינים להיחשף להזדמנויות השקעה נבחרות ועומדים בספי כניסה הנעים בין $100,000 ל-$500,000 בהתאם למוצר ההשקעה.

פרופימקס מנגישה למשקיעים פרטיים השקעות שהן נחלת המוסדיים או גופים גדולים, תוך שמירה על שקיפות מלאה והלימה בין האינטרסים של המשקיע ומנהל ההשקעה. בנוסף, המשקיעים מקבלים שירות מלא לכל אורך חיי ההשקעה, כולל דו“חות רבעוניים, שירות למשקיע ופגישות שוטפות עם מנהלי ההשקעה. המשקיעים מגוונים את התיק שלהם בהשקעות ישירות, כמו גם בקרנות ובחשיפה המשתנה גיאוגרפית, סקטוריאלית וניהולית.

כחלק מרגולציה עצמית שהחילה פרופימקס על עצמה, על מנת להשקיע עם פרופימקס ושותפיה, משקיע חייב להצהיר כי הוא עונה על התנאים על הגדרת US Accredited Investor, דהיינו, בעל הון ששווי נכסיו נטו (לא כולל בית המשמש למגוריו) עומד על מיליון דולר ארה“ב לכל הפחות, או שהינו בעל הכנסה שנתית בסך 200 אלף דולר ארה“ב ליחיד או 300 אלף דולר ארה“ב לתא משפחתי.

משקיעים מוסדיים

גופים מוסדיים המנהלים כספי עמיתים, לקוחות ונוסטרו השקיעו עם פרופימקס לאורך שנים מאות מיליוני דולרים. קשת המוסדיים המשקיעים עם פרופימקס כוללת חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות, בנקים וחברות ציבוריות ופרטיות אשר מגוונים את תיק ההשקעות שלהן באמצעות קרנות, אגדי קרנות וכן בהשקעות ישירות.

פרופימקס מתמחה במתן פתרונות התואמים את אסטרטגיית המשקיעים המוסדיים לטווח ארוך ובתפירת מוצרי השקעה התואמים את דרישות ועדות ההשקעה והדירקטוריונים – הכל בכפוף לדרישות הרגולטוריות השונות.

פרופימקס VCA

פרופימקס Valuation, Consultation & Advisory) VCA)

חברה בת של פרופימקס, עוסקת בייעוץ וליווי עסקי, כלכלי, תפעולי ונדל“ני.

פרופמיקס VCA מספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ המושתתים על חיבור לשטח, על הסתכלות כוללנית ואינטגרטיבית ועל מחויבות עמוקה להשגת תוצאות אפקטיביות עבור הלקוח.

תהליך הייעוץ מאפשר ללקוח לזהות את החסמים והמחסומים שעומדים בין העסק לבין הצלחתו, יוצר מיקוד ותכליתיות, ומעניק ידע וכלים מעשיים אשר יסייעו לעסק לשפר את ביצועיו העסקיים ולהגשים את מטרותיו.

החברה מנוהלת על ידי איציק גדרון, בעל ניסיון של עשרות שנים בעמדות ניהוליות בחברות ציבוריות ופרטיות.

פעילות פרופימקס VCA מתנהלת בשיתוף ובסיוע של אלחנן רוזנהיים, מנכ“ל פרופימקס, בעל ניסיון ניהולי ועסקי גלובלי רחב במגוון תחומים. צוות VCA כולל מומחים מתחומים שונים, ביניהם הנדסת תעשיה וניהול, עריכת דין, ראיית חשבון, כלכלה וניהול.

תשואות

בהתאם להוראות רשות ניירות ערך, נתוני התשואות זמינים למשקיעים העונים
על תנאי התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ”ח-1968 (“משקיע כשיר”)

קראו עוד

השקעות נדל“ן מסוג Private Equity מתמקדות ביצירת ערך על פני מספר שנים (לרב 7-3) וביצועיהן אינם נמדדים בטווח הקצר אלא רק על פי תוצאות המימוש. בניגוד להשקעות אחרות כגון השקעות בחברות ציבוריות, המיקוד העיקרי בהשקעות מסוג זה הוא בביצועי הטווח הארוך ועבודת המנהלים בעיקרה מבוססת אופק ונבחנת לטווח ארוך ולא בביצועים שוטפים למען אינטרסים קצרי מועד של בעלי ענין. מנהלי חברות ציבוריות מצויים תחת לחץ לעמוד ביעדי רווחיות קצרי מועד מצד המשקיעים ובעלי המניות כמו גם דרישה לייצר דיווחים שוטפים לעיתים תכופות.

מנהלים אלה עשויים להיות בעלי עניין במחיר המניה של החברה בשל אחזקה פרטית או קשירת תגמולם למחירי המניה. על משקיעי נדל“ן בסגנון Private Equity להכיר בעובדה בכך שדיווחים תקופתיים אינם צריכים להשפיע על תגמול המנהלים וכי עיקר מרצם וזמנם של מנהלי ההשקעות צריך להתמקד בהעלאת ערך ההשקעה לטווח הארוך.

רוצים לדעת עוד?
צרו איתנו קשר