הזדמנות הנדל”ן הבאה בניו יורק – דירות בשכירות מפוקחת

התפוסה הגבוהה, הנאמנות של השוכרים והעמידות בפני משברים כלכליים – כל אלה הופכים דירות בדמי שכירות מפוקחים לשער כניסה מזמין להשקעה ...

Continue reading

מעוניינים בקבלת מידע נוסף
על השקעות נדל"ן בחו"ל?
צרו איתנו קשר

  • * משקיע שנמנה עם המשקיעים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך התשכ"ח – 1968